Kynologenvereniging Nieuwegein

Terreinregels K.V.N.

Parkeren

 • Parkeren voor cursisten op het parkeerterrein van de oude wielerbaan (direct na de brug links) of op de parkeerplaats tussen het gebouw van de Pétanque Vereniging en K.V.N. Hier is slechts beperkte parkeerruimte. Alle overige parkeergelegenheid is gereserveerd voor de medewerkers van K.V.N.
 • Niet parkeren langs de toegangsweg in verband met de toegang voor hulpdiensten.

Terrein

 • Bij het betreden en verlaten van het K.V.N.-terrein gebruik maken van de aanwezige paden.
 • Er staan hekken rond het terrein, maar dit is geen garantie dat de hond hier niet langs /onder door kan, dus houd hier rekening mee. Bovendien zijn rond het veld konijnen en fazanten aanwezig, dus let op uw hond!
 • Auto´s zijn op het terrein niet toegestaan.
 • Op het terrein van K.V.N. zijn kinderen van harte welkom, mits onder toezicht van een volwassene. Kinderen zijn niet toegestaan op de trainingsvelden en bij de benches.
 • Honden kunnen buiten worden vastgezet. Doe dat aan de witte touwtjes die overal aan de palen van het hek hangen, niet aan de palen zelf of aan het hekwerk. In verband met de doorgang tussen het clubhuis en het hoofdveld, is het niet toegestaan om daar honden vast te zetten.
 • Wanneer u uw hond vastbindt, voorkom dan overlast door voortdurend blaffen van de hond.
 • Het is niet toegestaan zich op de lege trainingsvelden te bevinden.
 • Zorg ervoor dat uw hond geen problemen kan veroorzaken voor andere honden.
 • Laat geen afval (ook geen sigarettenpeuken!) e.d. achter op het K.V.N.-terrein, overal staan afvalbakken.
 • De honden thuis goed uitlaten; dus niet op de weg naar het K.V.N.-veld.
 • Wanneer er op het terrein of op de weg er naar toe een ongelukje gebeurt, dan dit zelf even met een poepzakje/plastic zakje opruimen. Op het veld een emmer water gebruiken.
 • Voor de veiligheid van mens en dier graag de honden aangelijnd houden vanaf de parkeerplaats, zodat iedereen op een rustige manier naar de K.V.N.-locatie kan komen.
 • Op de gehele K.V.N.-locatie (dus ook in het clubgebouw en op het veld!) zijn de honden altijd aangelijnd tenzij in opdracht van uw trainer anders wordt bepaald. Trainers kunnen ten alle tijden maatregelen nemen als de veiligheid van de cursisten of honden in gevaar komt.

Clubgebouw en terras

 • In het clubgebouw zijn voor en na de trainingen en tijdens de pauze tegen betaling koffie, thee, frisdrank e.d. verkrijgbaar.
 • Honden mogen mee naar binnen, mits zij zich sociaal en rustig gedragen (naar mens en hond).
 • Het is niet de bedoeling dat de stoelen van het terras worden meegenomen naar een ander gedeelte van het terrein. Op diverse plaatsen staan banken.
 • In het gehele clubgebouw geldt een wettelijk rookverbod.
 • Op een aantal plaatsen binnen en buiten het clubgebouw zijn informatieborden opgehangen. Wanneer u hierop een mededeling wilt plaatsen, dan vooraf overleggen met Jeannette de Geus.

Benches

 • Naast het clubgebouw staan 2 rijen benches. De achterste rij benches bij het hek is gereserveerd voor honden van medewerkers.
 • Van de eerste rij benches (mits vrij) mogen cursisten voor hun hond gebruik maken.
 • Controleer voordat u de bench opent of deze al niet bezet is. Laat na gebruik geen spullen of rommel achter in de bench en vergeet ook niet om na afloop de bench te sluiten.
 • Wanneer de hond de bench bevuilt, dient u dit zelf onmiddellijk op te ruimen!

Training
Voor u:

 • De lessen beginnen en eindigen op tijd.
 • Niet roken, eten of drinken tijdens de les.
 • Zorgt u voor goed schoeisel met voldoende profiel. De velden kunnen glad zijn.
 • Geen wanten gebruiken tijdens de training; handschoenen zijn wel toegestaan.
 • Wanneer u een ziekte of lichamelijk gebrek heeft dat uw functioneren tijdens de training kan beïnvloeden, gaarne melden bij de trainer.
 • Ruw gedrag (bv. slaan of schoppen) tegenover de honden wordt niet geaccepteerd. Na een eerste waarschuwing volgt onmiddellijke verwijdering uit de les en van het K.V.N.-terrein.
 • Buiten de lessen mag geen gebruik worden gemaakt van de velden, zonder voorafgaande toestemming van de trainer(s).
 • Tijdens de lessen niet bellen.
 • Afmelden voor een les vooraf bij het clubgebouw (030 – 688 00 03), dus niet via de K.V.N.-telefoon.
 • Bij 3x afwezig zonder afmelding volgt uitsluiting van de cursus.
 • In principe gaan de trainingen ook bij slecht weer door. Bij hevige sneeuw- of regenval en/of onweer moeten de trainingen soms worden afgelast; belt u bij twijfel vooraf even naar het clubgebouw (030 – 688 00 03) of kijk op de website www.kvnieuwegein.nl of de trainingen doorgaan.
 • Om examen te mogen doen dient u met uw hond -als combinatie- tenminste aan 10 lessen te hebben deelgenomen.
 • De minimale leeftijd van de cursist voor deelname aan de trainingen is in principe 16 jaar, cursisten jonger dan 16 kunnen in overleg met en na goedkeuring van de trainer worden toegelaten. Wel dient de eigenaar van de hond (dit is dus niet de cursist zelf) voorafgaand aan de cursus een formulier ten behoeve van de aansprakelijkheid te ondertekenen. Communicatie hieromtrent geschiedt via de stuurgroep trainerszaken, te bereiken op: trainerszaken@kvnieuwegein.nl
 • Tijdens de eerste drie lessen wordt door een trainer gekeken of de hond/handler geschikt is voor de cursus die op dat moment wordt gevolgd, bij gebleken ongeschiktheid kan in overleg worden besloten dat de cursist per direct dient te stoppen. Restitutie van het lesgeld is enkel bespreekbaar indien binnen 3 lessen, in gezamenlijk overleg, besloten is om te stoppen met het volgen van de lessen.

Voor de hond:

 • De honden niet laten eten voor de training; met een volle maag zijn honden minder gemotiveerd, bovendien is er kans op een maagtorsie.
 • Voor het welzijn van de honden, kunnen honden met overgewicht worden geweigerd in de les. K.V.N. kan u adviseren hoe u uw hond het beste kan laten afvallen.
 • De honden mogen op het terrein niet graven.
 • Het gebruik van slipkettingen, anti-trektuigen, slippende lijnen zonder correcte stop, halti’s met kettingen en gentle leaders is niet toegestaan, tenzij dit op advies van een trainer of gedragstherapeut wordt gebruikt en vooraf is gemeld bij de trainer. Een uitzondering op deze regel is het, onder toezicht van een trainer, gebruiken van een slipketting tijdens de ringtraining.
 • Riemen dienen van stof of leer te zijn.
 • Altijd een speeltje voor de hond meenemen naar de les.
 • Loopse teven kunnen helaas niet met de les meedoen (3x afwezig tijdens de loopsheid); wel melden aan de trainer en zelf komen kijken.

Behendigheid en flyball

 • Tijdens de eerste zes lessen wordt door de trainers bekeken of behendigheid of flyball haalbaar is. Er wordt met name gelet op de fysieke conditie van hond en baas, het gedrag van de hond naar andere honden en cursisten en het los kunnen werken van de hond. Indien er een onwerkbare situatie ontstaat of als de fysieke gezondheid van de hond in gevaar komt, kunnen de trainers beslissen dat de desbetreffende cursist per direct dient te stoppen. Eventuele restitutie van het lesgeld is enkel bespreekbaar indien binnen 3 lessen, in gezamenlijk overleg, besloten is om te stoppen met het volgen van de lessen.
 • Indien de hond de zesde les niet los kan werken, volgt uitsluiting van verdere deelname aan de cursus.
 • Zonder toestemming mag geen gebruik gemaakt worden van het materiaal, met uitzondering van de slalom bij de behendigheid.
 • Bij het gezamenlijk opbouwen en afbreken van het parcours of de baan worden de honden vastgebonden.
 • Het parcours of de baan wordt pas opgebouwd bij aanwezigheid van minimaal 5 cursisten.
 • Bij de lessen dragen de honden een halsband of een goed passend tuig, een en ander eventueel voorzien van een “handvat”.
Zoek


Handig
Contributie
Downloads
E-mailadressen
Inschrijven cursussen
Kalender

Puppytraining
Startlicenties
Terreinregels
Verhuur

Kynologen Vereniging Nieuwegein

14 hours 24 minutes ago

Nog twee te gaan.

We zien geen grote verrassingen of toch wel? De scores in de top liggen nog steeds dicht bij elkaar
dus met nog twee te gaan kan alles nog gebeuren.

De Lummels
Jingo met Natasja Vos scoort niet slecht maar laat de concurrentie nu wel inlopen. En als we naar de
scores kijken dan zien we wel een lichte dalende lijn, als dat maar goed gaat.
Stacy met Marloes komen ijzersterk opzetten en hebben het gat met de nummer 1 terug gebracht
naar 4 puntjes. Daar is niet veel meer nodig voor een wisseling van de wacht.
En ook Dexter met Richard sluiten goed aan met de winst in het VP. Als ik Natasja was dan zou ik
heeeeel erg hard gaan trainen.

Jarah en Dennis zijn hier de grote verliezers terwijl ze nog wel 8 puntjes binnen harken zakken ze
toch drie plekken en het podium is daarmee verder weg dan ooit.

De ukkies
Wodka met Tia nemen hier het stokje over van Marjolein, wie zag die aan komen? Of wacht
Marjolein was er niet ja dat helpt niet zeg maar.
Babs met Marjolein die zo goed op weg waren kunnen door afwezigheid helaas niets anders doen
dan lijdzaam toekijken.
Cara en Marjo komen lekker op zetten maar zijn ze op tijd? Het gat naar de nummer 1 is wel al groot.

Door de winst van het VP stijgt Gina met Debbie maar liefst 7 plaatsen, een knappe prestatie.

De ougies
D’oro en Ria handhaven zich en hebben nog een voorsprong van 12 punten op de nummer 2. Gaan
ze het redden?
Bongo heeft zijn best weer gedaan en Steven heeft goed gevolgd. Hij stijgt gelijk twee plaatsen en
heeft de achtervolging ingezet, maar is het op tijd? Wat jammer dat ene nulletje tussen de 20
scores…..
En ook hier weer een iets minder gelukt spel door Valar en Dennis. Het wordt nu echt oppassen niet
helemaal weg te zakken.

Het wordt wel tijd dat er wat veteranen bij komen want het is wel een kort lijstje. Ik denk dat dit met
de tijd goed komt………ai dat is wel een heel slechte woordgrap.

Kynologen Vereniging Nieuwegein

14 hours 25 minutes ago

Analyse Vast Parcours

Een nieuw seizoen en nieuwe kansen, de moeder van alle spellen het vast parcours.
Laten we kijken hoe het gegaan is:

De Lummels
Richard de Bruin met Dexter flikt het weer, met een laagvliegsnelheid van 37,91 seconden is hij de
snelste van iedereen. Bedenk je eens dat dit dus een snelheid is van 3,8m elke seconde!
En natuurlijk Marloes Gamelkoorn met Stacy weer erg goed, dit seizoen stabiel in de top maar net
niet dé top. Ook nu weer tweede, maar slecht is het zeker niet.
En ook Sylvia Bommelje met Benghi hebben we al vaker aan de top gezien, ook nu weer een derde
eervolle plaats..
Opvallend is dat ook alleen de top drie foutloos gelopen heeft…….zou dit een hint zijn?

De ukkies
Hier zien we Debbie Gronnak met Gina heel hard gaan (ook nog 3,7m/s) en met de eer gaan strijken.
Wacht wie? Hebben we die al eerder gezien?......
Marjo Poth met Cara hebben we zeker al eerder gezien en is nu ook weer scherp. De tweede plaats is
veilig gesteld met een 44 blank.
Tia van der Let met Wodka doet wederom goede zaken door hier derde te worden in 47 seconden.
Heel stabiel zoals we later zullen zien.
Hier zijn er maar liefst 4 die foutloos gelopen hebben maar ja die zitten dan ook dichter op die
raakvlakjes he.

De ougies
Steven Nieberg is back met zijn buurman Bongo om in foutloos 40,78 de eerste plaats weg te kapen.
Diana van den Berg met Ray-cee heeft maar liefst ruim 8 seconden extra nodig om nog de tweede
plek te kunnen bezetten.
En het podium is compleet met Ria Verheul en D’oro die er net geen 12 seconden extra voor nodig
gehad heeft.

Hier zien we nog een vreemde eend in de vorm van Valar die volledig foutloos loopt maar toch onder
aan de lijst eindigt. Zo gaat dat met oude hondjes, zolang ze nog maar plezier hebben!

Kynologen Vereniging Nieuwegein

1 day 22 hours ago

Nog niet ingeschreven voor de Debutantenwedstrijd Behendigheid 27 mei a.s. maar wel ontzettend veel zin in? Begrijpelijk! Schrijf je dan snel in want de sluitingsdatum (13 mei) nadert en er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Wij kijken er naar uit om jullie allen te ontmoeten en te zien schitteren!

Nieuws

Debutantenwedstrijd behendigheid

Raadar nr. 5 – maart 2018

Uitnodiging (opfris)training algemene voedingsleer en vers vlees, meld u nu aan!

Wil jij leren hoe je je hond kan masseren?