Kynologenvereniging Nieuwegein

Algemene Ledenvergadering op 22 juni

Beste leden van K.V.N.,

Hebben jullie het al in je agenda staan?

Het bestuur nodigt u uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering op 22 juni 2019
om 14:00 in het clubgebouw van K.V.N..

Voorstellen voor bestuursleden zijn altijd zeer welkom!

Het voorstel, vergezeld van de namen en handtekeningen van de voorstellers en een ondertekende
bereidheidsverklaring van de voorgestelde kandidaat, moet 10 dagen voor de vergadering aan het
secretariaat worden toegezonden.

agenda 22 juni 2019

Zoek


Handig
Contributie
Downloads
E-mailadressen
Inschrijven cursussen
Kalender

Puppytraining
Startlicenties
Terreinregels
Verhuur

Error:(#15) Requires session when calling from a desktop app

 

Nieuws

Zomerfuncursus 2019

Benefietdag K.V.N. op 26 mei 2019 van 11:00 – 16:00

Clubmatch van KC Culemborg op zaterdag 20 juli

Lezingen bij Prins

Algemene Ledenvergadering op 22 juni

De nieuwsbrief van de de DogWalkTrail van April