Kynologenvereniging Nieuwegein

Inschrijven Dog Frisbee

Inschrijfformulier voor een Dog Frisbee.

Hieronder kun je kiezen voor het juiste niveau Dog Frisbee training waar je aan wilt deelnemen.

Dog Frisbee:

Gegevens inschrijver:

Aanhef: Dhr.Mevr.
Voornaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres voor correspondentie:

Gegevens hond:

Roepnaam van de hond:
Ras of kruising van:
Geboortedatum:
Geslacht: ReuTeef
Heeft de hond een stamboom: JaNee
Zo ja graag de stamboomnaam:

Lidmaatschaps gegevens
(Om deel te nemen aan een cursus bij KVN dient u lid te zijn van de vereniging.)
Ik ben al lid van de K.V.N.: Ja ik ben lid.Nee, ik ben geen lid, maar dat word ik bij deze wel. Ik zal naast het cursusgeld, de verschuldigde contributie vooraf zelf overmaken

Inschrijver stemt ermee in dat het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd en K.V.N. de jaarlijkse contributie van zijn/haar hieronder genoemde rekening af mag schrijven, tenzij vóór 1 december schriftelijk of per mail is opgezegd bij de ledenadministratie.

(De specificaties van de betaling ontvangt u in de bevestigingsmail na het verzenden.)

Betalingsgegevens:

IBAN nummer:
t.n.v.:

Opmerkingen

Ik ontvang graag nieuws van K.V.N. per e-mail: JaNee

Ik ben bekend en ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden**

Het cursusgeld wordt niet geretourneerd. Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit voor 1 december van het lopende verenigings/kalenderjaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie mee te delen. Zonder opzegging is de contributie over het volgend jaar verschuldigd

Zoek


Handig
Contributie
Downloads
E-mailadressen
Inschrijven cursussen
Kalender

Puppytraining
Startlicenties
Terreinregels
Verhuur

Error:(#15) Requires session when calling from a desktop app

 

Nieuws

Zomerfuncursus 2019

Benefietdag K.V.N. op 26 mei 2019 van 11:00 – 16:00

Clubmatch van KC Culemborg op zaterdag 20 juli

Lezingen bij Prins

Algemene Ledenvergadering op 22 juni

De nieuwsbrief van de de DogWalkTrail van April