Kynologenvereniging Nieuwegein

Privacy

Ook binnen onze vereniging hechten wij waarde aan uw privacy.

Privacy en beveiliging

Kynologen Vereniging Nieuwegein, hierna te noemen K.V.N., zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of beschikbaar stellen. K.V.N. heeft een aantal systemen in gebruik. Onderstaand geven wij u informatie over de verschillende systemen en welke gegevens daar worden opgeslagen.

Website

De website (www.kvnieuwegein.nl) dient uitsluitend ter informatie en het publiceren van nieuwsberichten. Binnen deze website worden geen gegevens van bezoekers en/of leden geadministreerd.

Indien u om privacy redenen bezwaar heeft tegen een deel van de content van deze site, maakt u dit dan s.v.p. via e-mail aan ons kenbaar. Het bestuur zal uw bezwaar in overweging nemen en u informeren over de behandeling hiervan.

Nieuwsbrief

Bij het inschrijven als lid kunt u aangeven of u ook de nieuwsbrief van K.V.N. wilt ontvangen. Afmelden kan door te klikken op de uitschrijflink welke in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

Ledenadministratie

De leden- en cursusadministratie (ledenadministratie) is niet gekoppeld aan het internet en derhalve niet bereikbaar voor onbevoegden. Deze administratie is uitsluitend inzichtelijk voor de medewerkers van de leden administratie van K.V.N.. Uitsluitend de voor training relevante delen van deze administratie worden beschikbaar gesteld aan de trainers voorafgaand aan iedere cursusperiode.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

K.V.N. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Beveiliging

Onze website maakt gebruik van een C.M.S.. Wij zijn voortdurend bezig met het onderhoud aan onze website en zorgen ervoor dat altijd beveiligingspatches en de laatste versie van het C.M.S. is geïnstalleerd. Omdat je om in te schrijven, of wanneer je een ticket aanmaakt, enkele persoonlijke gegevens met ons deelt hebben wij de verbinding tussen je browser en onze website versleuteld/beveiligd door middel van een SSL-verbinding.

Content op de website

Indien u een bijdrage levert aan ons clubblad behouden wij het recht voor om deze bijdrage ook op onze website te plaatsen.
Indien u hier vooraf bezwaar tegen maakt zullen wij dit respecteren en uw bijlage niet op de website plaatsen.

Indien wij van stukken van derden publiceren zullen wij dat alleen doen na schriftelijke toestemming van de auteur en onder volledige bronvermelding.

Inzage en wijziging van je gegevens

Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die op de contactpagina staan vermeld.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
  • inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het intrekken van jouw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Kijk dus regelmatig of u op de hoogte bent van de meest actuele versie.

Zoek


Handig
Contributie
Downloads
E-mailadressen
Inschrijven cursussen
Kalender

Puppytraining
Startlicenties
Terreinregels
Verhuur

Kynologen Vereniging Nieuwegein

1 day 20 hours ago

Op 24 november wordt er een Piet fotoshoot georganiseerd bij KVN.

Van 11:00 tot 15:00 uur is er een fotograaf aanwezig, dus als je op de foto wilt met je hond en Piet kan
dat. Als je even moet wachten op de fotograaf is er een speurtocht en vanaf 13:00 uur een piekenrace
op de SBB baan.

De kosten voor de deelname aan de speurtocht op de piekenrace is 1 euro per keer.

Kynologen Vereniging Nieuwegein

3 days 2 hours ago

Na de super gambling is er wellicht al een aftekening te zien waar het naartoe gaat dit seizoen. Who is hot and who is not?

Tijd voor de tussenstand.

Bij de lummels in ieder geval geen clean sweep. Haven zorgt wel met een tweede keer een tweede plaats voor verandering van de nummer 1 positie. Ook als je niets wint kan je de competitie winnen, is dat wat we hier gaan zien?

Op maar 2 puntjes achter Haven zien we Charlie die de eerste ronde nog wist te winnen. Een vierde plek is niet voldoende om aan de top te kunnen blijven.

De derde plek blijft onveranderd doordat Nala al twee keer een derde plek gehaald heeft en in de tussenstand die plek ook bewoont.

De grootste winst staat dit keer op naam van Dexter die 3 posities weet te stijgen. Hij wint dan ook de SG. Keep this up!

Bij de ukkies zien we een iets grotere wijziging. Door de SG te winnen weet Gina twee plaatsen op te schuiven en de eerste plek in te nemen. Ze slaat ook gelijk een gat met de nummer twee Dusty van 4 punten, dat wordt werken voor de anderen om weer bij te komen.

Dyno bezet nu de 3e plaats maar heeft wel al 6 punten achterstand, en dat terwijl hij op de eerste plaats stond.

Ook hier een 3 plaatsen stijger en wel Toby door met de winst aan de haal te gaan. Dat lukt hem al met een tweede plek in de SG, chapeau!

Bij de ougies dit keer niet hele gekke wijzigingen in de top. Of wacht ehm…..helemaal totaal geen wijzigingen. Alles stationair en geen enkele winst of verlies. Stacy is bezig met een clean sweep, Ray-cee met een silver sweap en D’oro met een bronze sweap. De gaten worden hier snel groter maar we zijn pas bij het tweede onderdeel dus alles is nog mogelijk (en voor de spanning eigenlijk ook wel leuker).

Hier dus geen mentale winnaar maar gelukkig ook geen mentale verliezer.

Ik zou zeggen op naar de volgende; Eigen Tijd, hoe goed ken jij je hondje (en jezelf). Wie gaat zichzelf overschatten en wie is veel beter dan hij denkt? En natuurlijk, wie heeft er gewoon domweg heeeeeel veel geluk.

 

Nieuws

Piet fotoshoot 24 november van 11:00 tot 15:00 uur

De nieuwste editie van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer, is gepubliceerd. 

Nieuws van de Raad van Beheer over de vernieuwde opzet van de KK1 en KK2 cursus