Kynologenvereniging Nieuwegein

Privacy

Ook binnen onze vereniging hechten wij waarde aan uw privacy.

Privacy en beveiliging

Kynologen Vereniging Nieuwegein, hierna te noemen K.V.N., zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of beschikbaar stellen. K.V.N. heeft een aantal systemen in gebruik. Onderstaand geven wij u informatie over de verschillende systemen en welke gegevens daar worden opgeslagen.

Website

De website (www.kvnieuwegein.nl) dient uitsluitend ter informatie en het publiceren van nieuwsberichten.

Indien u om privacy redenen bezwaar heeft tegen een deel van de content van deze site, maakt u dit dan s.v.p. via e-mail aan ons kenbaar. Het bestuur zal uw bezwaar in overweging nemen en u informeren over de behandeling hiervan.

Nieuwsbrief

Bij het inschrijven als lid kunt u aangeven of u ook de nieuwsbrief van K.V.N. wilt ontvangen. Afmelden kan door te klikken op de uitschrijflink welke in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

Ledenadministratie

Voor de leden- en cursusadministratie maken we gebruik van de applicatie Sportlink deze applicatie is niet publiek toegankelijk. Deze administratie is uitsluitend inzichtelijk voor de medewerkers van de leden administratie en het bestuur van K.V.N.. Uitsluitend de voor training relevante delen van deze administratie worden beschikbaar gesteld aan de trainers voorafgaand aan iedere cursusperiode.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

K.V.N. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Beveiliging

Onze website maakt gebruik van is gemaakt in WordPress. Wij zijn voortdurend bezig met het onderhoud aan onze website en zorgen ervoor dat altijd beveiligingsupdates en de laatste versie van het WordPress is geïnstalleerd. Omdat u om in te schrijven, enkele persoonlijke gegevens met ons deelt hebben wij de verbinding tussen u browser en onze website versleuteld/beveiligd door middel van een SSL-verbinding.

Content op de website

Indien u een bijdrage levert aan ons clubblad behouden wij het recht voor om deze bijdrage ook op onze website te plaatsen.
Indien u hier vooraf bezwaar tegen maakt zullen wij dit respecteren en uw bijlage niet op de website plaatsen.

Indien wij van stukken van derden publiceren zullen wij dat alleen doen na schriftelijke toestemming van de auteur en onder volledige bronvermelding.

Inzage en wijziging van je gegevens

Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die op de contactpagina staan vermeld.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
  • inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het intrekken van jouw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Kijk dus regelmatig of u op de hoogte bent van de meest actuele versie.

Er staat onderaan elke pagina op de website van K.V.N. een link naar deze Privacy regels.

Zoek


Handig
Contributie
Downloads
E-mailadressen
Inschrijven cursussen
Kalender

Puppytraining
Startlicenties
Terreinregels
Verhuur

19 hours 5 minutes ago

Vandaag las ik op facebook een oproep van een oud-cursist die een oplossing zoekt voor haar border collie. Ze is altijd actief met honden geweest maar is momenteel al maanden ziek en heeft nog geen uitzicht op herstel. Ze vindt dat haar hond meer nodig heeft. Ze zou graag willen dat iemand met haar hond gaat trainen zodat de hond gewoon thuis kan blijven wonen. En niet ergens langdurig hoeft te logeren of zelfs herplaatst moet worden. Ze woont in Ijsselstein.
Is er iemand die interesse heeft om zsm met deze goedluisterde onzekere border collie teef te gaan trainen? Stuur mij dan een persoonlijk bericht.

Kynologen Vereniging Nieuwegein

5 days 4 hours ago

De nieuwste editie van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer, is gepubliceerd.
Deze eerste editie van het jaar is een Raadar Special over de Kennis Tour 2019.
Raadar nr. 1 januari 2019

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/5d6c1b68272e43dab4c0a2d9fb51150f/rvb_raadar_special_2019_01_januari_kennis-tour.pdf

https://kvnieuwegein.nl/de-nieuwste-editie-van-raadar-de-nieuwsbrief-van-de-raad-van-beheer-is-gepubliceerd-4/

 

Nieuws

De nieuwste editie van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer, is gepubliceerd.

Trainingen Detectie en Praktijkspeuren

Nieuws van Sponsorkliks, pak je voordeel en steun K.V.N.

De nieuwste editie van Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer, is gepubliceerd.

12 januari: Wandelen, eten en nieuwjaarsborrel

Diploma uitreiking 14 december

De inschrijving is geopend

Snuffelworkshop Flyball

Deze winter extra Hooperslessen

Kynologenclub Culemborg e.o. organiseert in 2019 de cursus BFH (oud KK1)